Ekonomi

Bästa sättet att överlåta fritidshuset

Många drömmer om en framtid där flera generationer samlas i ett gemensamt sommarhus. Men blir det alltid så idylliskt i verkligheten? Private Bankings familjerättsjurist Jennifer Roos beskriver två inte helt ovanliga scenarion, där resultaten blir helt olika.

Jennifer Roos
Det gäller att tänka sig för när man ska överlåta fritidshus. Det skriver Private Bankings familjerättsjurist Jennifer Roos.

Att lämna sitt fritidshus till barnen i gåva kan framstå som både lockande och behändigt. Man kanske inte orkar med en renovering till och i stället för att ha kvar ansvaret för stugan till sin bortgång övergår allt praktiskt och ekonomiskt ansvar till barnen redan idag. Barnen ska ändå ärva allt så småningom så det framstår som en enkel lösning. Men i praktiken kan det visa sig bli allt annat än enkelt och bra för familjen.

Låt oss ta ett exempel, det äkta paret Peter och Annelie. De har två barn som båda har lämnat boet och själva har de precis gått i pension. 

Nu står paret på farstutrappan till sitt fritidshus utanför Stockholm och tänker på den dag då barn och barnbarn kommer att tillbringa semestrar och lov i deras älskade stuga. Själva ska de flytta ner till Skåne och har enats om att de inte kommer orka åka fram och tillbaka för att ta hand om stugan. Men hur ska göra, ska de sälja den eller kanske skänka den till barnen?

De kommer att tänka på sina tidigare grannar som gav bort sitt fritidshus till barnen som en överraskning. Det skulle kunna vara en enkel och bra lösning även för Peter och Annelies familj. Att skriva ett gåvobrev och överlåta stugan till döttrarna borde inte vara så svårt. Där och då i vårsolen kommer paret överens om att ringa sina tidigare grannar och fråga om de har några bra råd att ge. Men samtalet tog en annan vändning.

Komplikationerna kan bli många när gamla släkthus ska övergå till nästa generation.

Komplikationer som kan uppstå

Det hade inte alls blivit som grannarna tänkt sig med gåvan till barnen. Det äldsta barnet hade aldrig tid att vistas i stugan medan det yngre var där med sin familj nästan varje vecka. Ganska snabbt hade syskonen blivit osams eftersom storebror inte ville dela på betalningen för en hantverkskostnad som enligt honom hade varit rätt onödig.   

Redan här förstår Peter och Annelie de borde prata med sina barn på förhand. Är deras gåva verkligen något barnen önskar sig? De frågade grannparet hur de tänkt kring barnens samägande och vad som skulle gälla om någon av dem ville lösas ut.

De tidigare grannarna svarade sorgset att de varit helt oförberedda på att en sådan situation skulle uppstå. Sonen ville omgående sälja sin andel till systern, men hon hade inte råd att lösa ut sin bror. Hon hade redan en ansträngd ekonomi och det sista hon ville var att ta fler lån. Den senaste månaden hade situationen dessutom förvärrats då hennes man begärt skilsmässa. Nu var det tal om att lägga ut stugan till försäljning eftersom det inte heller fanns några pengar att lösa ut dotterns make med i bodelningen.  

Att grundligt diskutera vad man vill och ta hjälp av en jurist är viktigt när frågan om sommarhuset ska avgöras, skriver Jennifer Roos.

Viktigt att diskutera först

För att inte hamna i samma situation som grannarna samlar Peter och Annelie sin familj till en diskussion. Det visar sig att deras äldsta dotter gärna vill ta över sommarhuset, medan den yngre inte alls är intresserad. De bestämmer därför att huset ska skänkas till deras förstfödda.   

De tänker också att de ska skriva in något om nyttjanderätt för egen del. Det vore ju trevligt att kunna bo i fritidshuset när de är i Stockholmstrakten och då slippa be om lov att få komma dit.

Nästa steg blir att boka tid med en familjerättsjurist. Inte bara för att skriva de rätta handlingarna utan även för att få resonera om de bästa alternativen för familjen som helhet. Bland annat behöver de få råd om hur yngsta dottern ska kompenseras.

Juristen föreslår att de ska börja med att göra en marknadsvärdering av huset, eftersom det kommer att underlätta de kommande diskussionerna och skrivningarna. 

Jennifer Roos råder alla att diskutera saken ordentligt och ta hjälp av en jurist innan något beslut fattas.

Kontakta en jurist när alla sagt sitt

För Peter och Annelies familj kom det så småningom att lösa sig alldeles utmärkt. Efter att ha pratat med barnen och sedan familjerättsjuristen fick de hjälp med alla sina frågor och handlingar.

Enligt juristens förslag skrev de i gåvobrevet att den äldsta dottern skulle få huset i gåva som förskott på arv och som sin enskilda egendom.

Det skrevs samtidigt ett testamente där de hänvisade till förskottet på arv till äldsta dottern och klargjorde att hennes syster värdemässigt skulle kompenseras i arvet efter dem, så att det på totalen skulle bli rättvist mellan syskonen.

I och med att fritidshuset blev äldsta dotterns enskilda egendom kommer stugan inte att ingå i en eventuell bodelning om hon skulle skilja sig i framtiden.

Men någon skrivning om nyttjanderätt blev det aldrig i gåvobrevet. Peter och Annelie lyssnade till juristens förklaring om den praktiska innebörden av en sådan klausul och kom fram till att det inte var någon bra lösning för dem. De kände sig trygga i att de ändå alltid var välkomna hos dotterns familj.

Jennifer Roos
Jennifer Roos.

Att tänka på vid fastighetsgåvor

I min roll som familjerättsjurist på Nordea Private Banking kommer jag ofta i kontakt med de frågor och problem som beskrivits i denna artikel. Vad vi kan se av exemplen är att det är lätt att göra felsteg även med de bästa av intentioner. Föräldrarnas egna önskemål och drömmar överensstämmer kanske inte alltid med barnens verklighet.

Står du själv i begrepp att överlämna en fastighet till dina barn? Här sammanfattar jag några viktiga frågeställningar att tänka igenom innan du går vidare. 

  • Prata med barnen och försäkra dig om att detta är vad barnen själva vill.
  • Om flera barn ska äga huset tillsammans, säkerställ att de på förhand förstår vad ett samägande innebär.
  • Inhämta information om vad ett samäganderättsavtal skulle kunna innebära och hur det kan hjälpa barnen sinsemellan i praktiska frågor, allt från nyttjande till ekonomi och ansvar.
  • Fundera på vad som kan hända om ett av barnen vill bli utlöst ur sitt ägande. Kanske ska det regleras redan i gåvobrevet genom en hembudsklausul.
  • Vill ni försäkra er om att barnens ägande i fastigheten inte ingår i en framtida bodelning i en skilsmässa, skriv in i gåvobrevet att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom.
  • Om det är något syskon som inte vill överta fastigheten måste du även fundera på hur det barnet ska kompenseras.

Vi familjerättsjurister finns här för att stötta er kunder i familjerättsliga frågor. Vill du komma i kontakt med någon av oss, tala med din rådgivare i Private Banking så hjälper vi dig att skapa de långsiktiga lösningar som är det bästa alternativet för just din familj.


Text: Jennifer Roos  Foto: Henric Uhrbom Illustrationer: KAI

Publicerat 24.05.2024