Ekonomi

Äga privat – eller i bolagsform?

Allt fler investerar i start-ups och andra onoterade bolag. Det finns mycket att tänka på vid sådana investeringar utifrån flera olika aspekter. Här svarar Nordea Private Bankings affärsjurist Måns Nordblad på några av de vanligaste frågorna utifrån ett skatterättsligt perspektiv.

Private Bankings affärsjurist Måns Nordblad. Foto: Åsa Dyrefors

Ska man ha sitt ägande privat eller i bolagsform?

”Detta är tiotusenkronorsfrågan som vi nästan alltid får när vi pratar med kunder som investerar i start-ups eller onoterade bolag i största allmänhet. Svaret är allt som oftast ”det beror på”. Exempelvis blir det viktigt att tänka på hur aktiv man kommer att vara i det bolag man investerar i. Det är också värt att fundera över vilken långsiktig plan och vilket syfte man har med investeringen. Om man tänker sig att över tid köpa och sälja ett flertal onoterade bolag kan det vara att föredra att äga dessa i bolagsform, eftersom man då kan investera i nya bolag med ”oskattade pengar” och på så sätt kunna få en större utväxling på sitt ursprungligt satsade kapital. Anledningen till detta är att utdelning och kapitalvinster på onoterade aktier är skattefria om de ägs i bolag, eftersom de onoterade aktierna normalt ses som näringsbetingade andelar. Du som ägare av ägarbolaget beskattas istället när du tar ut pengar från ditt ägarbolag.”

Du säger näringsbetingade andelar, vad innebär det och när klassificeras aktierna på det sättet?

”Om man i sitt ägarbolag äger aktier i andra bolag utgör de normalt sett en kapitaltillgång. En vinst på en noterad aktie beskattas i princip alltid med bolagsskatt och en förlust är på motsvarande sätt avdragsgill. Är aktien istället onoterad klassificeras den i de allra flesta fall som näringsbetingad. En vinst på en näringsbetingad andel är då skattefri medan en förlust inte är avdragsgill. Även en noterad aktie kan anses vara näringsbetingad om ditt ägarbolag äger mer än 10 procent i det noterade bolaget och du har innehavt aktierna i över ett år.”

Men om jag investerar privat, vad händer då?

”Det är lite svårare att säga på rak arm. Äger man aktierna privat betalar man en skatt om 25 procent direkt när man säljer aktierna i bolaget förutsatt att man inte har kvalificerade andelar i bolaget. Är aktierna kvalificerade beskattas man med en skattesats mellan 20 och 55 procent. Kvalificerade andelar har man om man själv eller någon närstående är verksam i betydande omfattning i bolaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Det är inte helt enkelt att avgöra om man äger kvalificerade andelar eller inte så min rekommendation är att du tar hjälp av en välrenommerad rådgivare för individuell rådgivning.”

Vad gäller om bolaget noteras?

”Det är ju inte helt ovanligt att en start-up eller ett framgångsrikt bolag noteras. Som jag nämnde tidigare kan en noterad aktie enbart under vissa förutsättningar vara näringsbetingad och vid en notering kommer aktien därför i de allra flesta fall inte längre att klassificeras så.

En kapitalvinst beskattas med bolagsskatt om aktierna i bolaget som noteras ägs via ägarbolag. För att uppnå en jämbördig beskattning får aktien då ett nytt anskaffningsvärde som är lika med emissionskursen. Om man äger aktien privat kommer en kapitalvinst på aktien efter notering att beskattas med vanlig kapitalskatt 30 procent istället för 25 eller 20-55 procent. I samband med notering kan man även överväga om det finns förutsättningar att istället äga andelarna via ett ”skatteskal”, till exempel en kapitalförsäkring, där beskattning av innehavet sker mer schablonmässigt. För privatpersoner kan även ett investeringssparkonto (ISK) vara ett alternativ.”

Så, vad är din rekommendation?

”Det finns som alla förstår ingen generell rekommendation huruvida man ska investera i start-ups eller onoterade bolag via ägarbolag eller privat, utifrån ett skatterättsligt perspektiv. Varje situation är unik. Det bästa är därför att försöka sätta sig in i de regler som gäller och ta extern rådgivning av skattejurist.

Private Bankings affärsjurister finns till hands för att bolla just din situation. Kontakta din rådgivare om du vill komma i kontakt med någon av oss.”

Publicerat 26.03.2021