Ekonomi

5 orosmoln på himlen

Vilket är det största hotet mot världsekonomin? Nej, det är inte Brexit eller den begynnande recessionen i Tyskland som oroar allra mest utan rädslan för ”digitala intrång”. Det tror i varje fall 300 globala företagsledare för stora multinationella företag som djupintervjuats av konsultbolaget EY. Uppenbarligen har de senaste årens uppmärksammade cyberattacker mot bolag som Adobe, Sony Pictures och Norsk Hydro satt sina spår.

Så här ser listan ut i sin helhet:

  1. Digitala intrång.
  2. Ökande inkomstskillnader.
  3. Arbetslöshet orsakad av teknikomställning.
  4. Etikfrågor i kombination med utvecklingen inom artificiell intelligens.
  5. Klimatförändringar.

Ledarna ser dock även möjligheter: Bolag som engagerar sig i frågor som rör dessa utmaningar har stor tillväxtpotential, heter det i rapporten.

Publicerat 16.09.2019