Innovation

4 världsproblem som snart är borta – med hjälp av teknik

Rena hav, demens som går att bota och möjlighet att förutspå jordbävningar. Låter det för bra för att vara sant? Här är världsproblemen som snart kan vara lösta med hjälp av teknik.

1 Rena hav
I dag är våra hav fyllda av plast som förgiftar såväl djur som människor. Tidsprognosen för att få haven rena har handlat om århundranden. Fram tills nu. Ett av projekten som det knyts stora förhoppningar kring är The Ocean Clean Up, som drivs av den unge holländaren Boyan Slat. De första skarpa försöken med hundra meter långa flytande barriärer och stora nät har nu gjorts i Stilla havet och i det enorma berg av plast som flyter i ett område benämnt the Great Pacifik Garbage Patch.

2 Behandling av demens
När människor blir allt äldre ökar också fallen av Alzheimers. Bara i USA räknar man med att var tionde amerikan över 65 år är drabbad. På grund av sjukdomens natur har forskningen gått långsamt, då den innebär att en helt korrekt diagnos egentligen bara kan ställas efter att patienten avlidit. Den senaste tiden har dock stora framsteg skett inom neurovetenskap och genetik som kan innebära en början till en lösning av sjukdomen.

3 Säkra förarlösa bilar
Självstyrande bilar finns men säljs ännu inte till den breda massan, eftersom systemen har svårt att hantera svåra trafiksituationer och väderförhållanden. När de förarlösa bilarna blivit tillräckligt säkra är förhoppningen att de 1,25 miljoner dödsfall som sker i trafiken varje år kan förhindras.

4 Förutspå jordbävningar
Dagar och ibland veckor innan en orkan slår till vet man att det kommer hända. Men att upptäcka jordbävningar i tid har däremot varit en svårare nöt att knäcka. Nu pågår dock arbetet med att förutspå jordbävningar några timmar innan den kommer och därmed kunna evakuera människor i tid.

Publicerat 23.05.2019