Solklart

Från norska oljeindustrin till solcellsentreprenör. Daniel Gruvborg vågade ta klivet och satsa på en i dubbel bemärkelse hållbarare framtid. I dag omsätter Nordic Solar över 100 miljoner kronor.