Hjärtat slår för miljön

Den städar effektivt bort olja, diesel och flytslam från vattenytor. Inom tio år hoppas entreprenören Christina Lundbäck att de flesta reningsverk, raffinaderier och oljehamnar runt om i världen har en surfcleaner – en maskin som hennes far uppfann, inspirerad av hjärtats slag.